ترجمه حال ساده به انگلیسی؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.17153 بازدید

ترجمه حال ساده به زبان انگلیسی، present simple می شود یا simple present؟ با ذکر دلیل.

سوال 2 سال قبل در تالار علم و دانش توسط amirfd64 (0 امتیاز)
ویرایش 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

0 رأی

هر سه عباررت simple present, present simple یا present indefinite برای ترجمه حال ساده استفاده می شود.

جواب 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (84 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2785 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.651,944 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.753,885 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6962 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.57838 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.49719 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37576 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.083,887 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.379,289 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 2.014,280 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...