+2 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (887 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط

دو کلمه Effected و Affected بسیار شبیه به هم هستند، آیا معنی و کاربرد متفاوتی دارند؟ یا اینکه کاملا یکسان هستند و فقط از نظر املاء با یکدیگر متفاوتند؟

2 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

با دو مثال تفاوت این دو را براتون توضیح می دهم:

The BP oil spill adversely affected marine wildlife in the Gulf of Mexico and surrounding areas.

ترجمه (دست و پا شکسته): نشت نفت شرکت BP تاثیر منفی بر حیات وحش دریایی در خلیج مکزیک و مناطق اطراف آن را گذاشته است.

در جمله بالا Affected بمعنی تاثیر گذاشتن است.

After the BP oil spill, the government effected sweeping environmental regulation.

ترجمه (دست و پا شکسته): پس از نشت نفت شرکت BP، دولت مقررات زیست محیطی گسترده ای را به اجرا درخواهد آورد.

در جمله بالا Effected بمعنی اجرا کردن است.

+1 امتیاز
قبل توسط (7.1هزار امتیاز)
معانی وکاربردهای مختلفی دارند:
**واژه affect  دارای معانی وکاربردهای زیر است که درسه دسته تقسیم میشود:
- تغییر دادن ومتاثرکردن:affected = تخت تاثیرقرارگرفته  {مثال: Inflation affects the buying power(تاثیر تورم برقدرت خرید)}
-احساسات
-infect: مبتلا ودچارکردن(تاثیر بصورت بیماری) : مثال: Rheumatic fever can affect the heart
effect ** دارای معانی وکاربردهای بیشتری است
- مثلا به معنی نتیجه یا result : The drug had an immediate effect on the pain
- قانون علمی،فرضیه: photovoltaic effect
-اجرا کردن ,...

سوالات مشابه

+2 امتیاز
4 پاسخ 31.9هزار بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 436 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.7هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 790 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1.4هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.3هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 680 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 531 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 722 بازدید
...