+2 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)
طراحی عامل گرا یا agent oriented design چیست؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (2.4هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

برنامه نویسی عامل گرا  (AOP) نوعی از برنامه نویسی است که در آن ساخت و ساز یک نرم افزار بر اساس  مفهوم عوامل آن نرم افزار است.

این نوع برنامه نویسی در مقایسه با برنامه نویسی شی گرا (Object Oriented) که از اشیاء (ارائه روش با پارامترهای متغیر) در هسته خوداستفاده می کند ، AOP دارای عوامل خارجی در هسته ی اصلی مشخص شده است که با رابط و قابلیت های پیام رسانی کار خود را انجام می دهد .

این نوع معماری را می توان به عنوان نوعی انتزاعی از اشیاء اتلاق کرد و طریه کار آن به این صورت است که پیام های رد و بدل شده با دریافت "عامل" تفسیر شده و به روش خاص خود به کلاس ارسال می شوند .

اطلاعات بیشتر رو می توانید از ویکی پدیا دنبال کنید

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 2.6هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.7هزار بازدید
...