کاربر "یوری"

زمان عضویت: 10 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "یوری"

امتیاز: 314 امتیاز (رتبه #68)
سوال ها: 68 (27 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط یوری ›
جواب ها: 15 (2 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط یوری ›
نظرها: 39
رأی های داده شده: 6 سوال, 30 جواب
رأی های داده شده: 36 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 41 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "یوری"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.5961 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3850 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4666 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5580 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.92147 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3964 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2338 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3560 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2748 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4595 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2959 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2246 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4594 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4491 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1740 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2247 بازدید
...