کاربر "یوری"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "یوری"

امتیاز: 381 امتیاز (رتبه #61)
سوال ها: 70 (28 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط یوری ›
جواب ها: 20 (3 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط یوری ›
نظرها: 40
رأی های داده شده: 7 سوال, 30 جواب
رأی های داده شده: 37 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 46 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "یوری"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.412 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0826 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6437 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.726 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3100 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3465 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3978 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4795 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.74161 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3477 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2147 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3171 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2558 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38101 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2669 بازدید
...