کاربر "یوری"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "یوری"

امتیاز: 426 امتیاز (رتبه #56)
سوال ها: 73 (28 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط یوری ›
جواب ها: 21 (4 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط یوری ›
نظرها: 40
رأی های داده شده: 7 سوال, 30 جواب
رأی های داده شده: 37 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 49 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "یوری"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.2733 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7628 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 139 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.2963 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5641 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6559 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4962 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4547 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.82118 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2668 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3388 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4110 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6173 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3398 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1852 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2679 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.259 بازدید
...