+1 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (5 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
تفاوت معماری نرم افزار با طراحی نرم افزار در چیست؟

فهرست مستند مشخصات معماری نرم افزار چیست؟

در فاز معماری نرم افزار چه فعالیت هایی لازم است که انجام شود که منجر به خروجی هایی خواهد شد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

در معماری نرم افزار صحبت از کامپوننت هایی است که سیستم شما را میسازند و همچنین رابطه بین آنها برای مثال آیا سیستم نیاز به دیتابیس دارد یا خیر اگر لازم دارد چه مدل دیتابیسی (RDBMS یا NoSQL). ارتباط بین قسمت های مختلف نرم افزار چگونه و با چه پروتکلی باشد. به بررسی این موارد و نحوه ارتباط بین آنها معماری نرم افزار می گویند. اما در طراحی نرم افزار شما دارید درباره یکی از این این کامپوننت ها فکر می کنید و آن را طراحی می کنید.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 797 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 4.7هزار بازدید
+2 امتیاز
3 پاسخ 10.6هزار بازدید
...