0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

در طراحی و معماری سیستم های نرم افزاری event sourcing چه مفهومی دارد؟

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 1.6هزار بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 4.8هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 462 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 3.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.6هزار بازدید
...