0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

تفاوت artifact های Domain Model و Data Model در تحلیل و طراحی شئ گرا چیست؟

1 پاسخ

+4 امتیاز
قبل توسط (2.2هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

به طراحی شی گرا object  های سیستم و تعیین روابط آنها Domain Model گویند و به پایگاه داده تولید شده از این طراحی   Data Model گفته میشود و تفاوت آنها در تعداد و ER تولید شده است. 

به عنوان مثال اگر در طراحی ما دارای ۳ موجودیت user,role.access باشیم در طراحی domain model تنها ۳ موجودیت با رابطه های n-n ایجاد میشود ولی پیاده سازی ان در data model به صورت ۵ جدول است که ۳ جدول بابت موجودیت های اصلی و ۲ جدول واسط به علت وجود رابطه n-n ایجاد میگردد . به این نکته میتوان توجه کرد که همیشه domain model برابر با data model نمیباشد زیرا میتوان در طراحی domain model از روشهای پیچیده ای همچون ارث بری استفاده نمود که پیاده سازی آن در data model کاملا متفاوت باشد .

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 354 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.6هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 3.3هزار بازدید
...