0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)
Cohesion در مهندسی نرم افزار چه معنایی دارد و در چه مواردی کاربرد دارد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

در مهندسی نرم افزار Cohesion بمعنی چسبندگی است و هدف آن این است که مولفه های نرم افزاری (component) هر کدام یک وظیفه مشخص را بر عهده داشته باشند و هر چه Cohesion بالاتر باشد بهتر است.

قبل توسط (7.2هزار امتیاز)
این تعریف شما نزدیک به تعریف Aspect در AOP نیست؟!
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
دو تا مقوله جدا هستند. شایدم شباهت هایی داشته باشند.

سوالات مشابه

+1 امتیاز
2 پاسخ 3.3هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.6هزار بازدید
...