کلمه "فراگرد" به چه معنی است؟

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 13.6941,048 بازدید
در ادبیات فارسی کلمه فراگرد به چه معنی است؟ من در جمله زیر به آن بر خوردم: "مدیریت یک فراگرد است."
سوال 8 سال قبل در تالار علم و دانش توسط Saeed Zarinfam (834 امتیاز)
فید بک چیست؟

1 جواب

+1 رأی
 
بهترین جواب
میتوان گفت فراگرد معادل proceess می باشد. درفرهنگ لغت فراگردبصورت زیرتعریف شده:
هر رویدادی که یک تغییرممتد درزمان رانشان دهد. یاهرعملی که ممتدباشد.
اختصاص دادن مفهوم فراگردبه یک چیزبه این معناست که رویدادها وروابط بین عناصرآن، بطورمدوام درحال تغییرهستند.
مثلاً در مدیریت، مفهوم مدیریت را به صورت یک فراگرد تعریف کرده‌اند (تغییر به سوی هدف با استفاده از ساز و کار بازخور را فراگرد گویند هر فراگرد دارای هدف، ساختار و نتیجه است)
جواب 8 سال قبل توسط SAMIRA (7,136 امتیاز)
انتخاب شده در 8 سال قبل توسط Saeed Zarinfam
بازخور یعنی چی؟

سوال های مشابه

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.366,980 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 6.885,157 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 7.7822,640 بازدید
سوال 7 سال قبل در تالار علم و دانش توسط Saeed Zarinfam (834 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.872,231 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 12,799 بازدید
سوال 7 سال قبل در تالار علم و دانش توسط شاکر (685 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 10.5331,170 بازدید
سوال 8 سال قبل در تالار گوناگون توسط mp (6,967 امتیاز)
+3 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.772,328 بازدید
سوال ^ month ^ day, ^ year در تالار گوناگون توسط Ammar Bozorgvar (1,472 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.085,811 بازدید
سوال 7 سال قبل در تالار گوناگون توسط mp (6,967 امتیاز)
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.189,375 بازدید
سوال 8 سال قبل در تالار گوناگون توسط SAMIRA (7,136 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.432,086 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...