+1 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (1.1هزار امتیاز)
در ادبیات فارسی کلمه فراگرد به چه معنی است؟ من در جمله زیر به آن بر خوردم: "مدیریت یک فراگرد است."
قبل توسط (0 امتیاز)
فید بک چیست؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (7.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
میتوان گفت فراگرد معادل proceess می باشد. درفرهنگ لغت فراگردبصورت زیرتعریف شده:
هر رویدادی که یک تغییرممتد درزمان رانشان دهد. یاهرعملی که ممتدباشد.
اختصاص دادن مفهوم فراگردبه یک چیزبه این معناست که رویدادها وروابط بین عناصرآن، بطورمدوام درحال تغییرهستند.
مثلاً در مدیریت، مفهوم مدیریت را به صورت یک فراگرد تعریف کرده‌اند (تغییر به سوی هدف با استفاده از ساز و کار بازخور را فراگرد گویند هر فراگرد دارای هدف، ساختار و نتیجه است)
سوال شده 9 سال قبل در علم و دانش توسط (0 امتیاز)
ویرایش شده 9 سال قبل توسط
بازخور یعنی چی؟

سوالات مشابه

0 امتیاز
2 پاسخ 7.9هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 12.3هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 24.9هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در علم و دانش توسط Saeed Zarinfam (1.1هزار امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 2.8هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 223 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3.3هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در علم و دانش توسط شاکر (690 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 41.3هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در گوناگون توسط mp (7.0هزار امتیاز)
+3 امتیاز
2 پاسخ 3.6هزار بازدید
سوال شده 11 سال قبل در گوناگون توسط Ammar Bozorgvar (1.5هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 7.3هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در گوناگون توسط mp (7.0هزار امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 15.6هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در گوناگون توسط SAMIRA (7.1هزار امتیاز)
...