0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

چگونه می توان از طریق کد در برنامه های تحت وب جاوا Session Timeout کلی را برای یک کاربر خاص تغییر داد؟

2 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

از طریق کد می توان فقط Session Timeout کاربر جاری را بصورت زیر تغییر داد:

HttpSession session = request.getSession();
session.setMaxInactiveInterval(10*60);

زمان داده شده به متد setMaxInactiveInterval بر اساس ثانیه است.

+1 امتیاز
قبل توسط (80 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

به 2 روش میشه اینکار رو کرد :

1. از طریق web.xml

<web-app ...> 

<servlet>

    ... 

</servlet>  

<session-confi g>     

<session-timeout>15</session-timeout> 

</session-confi g>

</web-app>

2. از طریق کد جاوا:

HttpSession session = request.getSession();

session.setMaxInactiveInterval(60);

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 653 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 792 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 687 بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ 1.3هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 399 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 183 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 350 بازدید
...