0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

چگونه می توان برای Session در Play Framework زمان (Timeout) قرار داد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

برای این کار من دو روش را پیشنهاد می کنم:

1- اگر از Cache API خود Play Framework برای ذخیره سازی session ها در سمت سرور استفاده می کنید، می توانید برای هر session که در cache ذخیره می کنید timeout تعریف کنید:

// Cache for 15 minutes
Cache.set("sessionId", sessionObj, 60 * 15);

2- اگر از قابلیت session که در PlayFramework وجود دارد (ذخیره در کوکی) استفاده می کنید می توانید با ذخیره یک time­stamp در session کاربر و چک کردن زمان آن، session timeout را شبیه سازی کنید:

    // see if user is logged in
    if (session("userId") == null)
      return null;
 
    // see if the session is expired
    String previousTick = session("userTime");
    if (previousTick != null && !previousTick.equals("")) {
      long previousT = Long.valueOf(previousTick);
      long currentT = new Date().getTime();
      long timeout = Long.valueOf(Play.application().configuration().getString("sessionTimeout")) * 1000 * 60;
      if ((currentT - previousT) > timeout) {
        // session expired
        session().clear();
        return null;
      }
    }
 
    // update time in session
    String tickString = Long.toString(new Date().getTime());
    session("userTime", tickString);

سوالات مشابه

0 امتیاز
2 پاسخ 548 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 792 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 322 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 322 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 209 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 249 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 793 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 436 بازدید
سوال شده 7 سال قبل در برنامه نویسی توسط java_ (778 امتیاز)
...