کاربر "crusader"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سعید
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "crusader"

امتیاز: 92 امتیاز (رتبه #154)
سوال ها: 23 (6 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط crusader ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط crusader ›
نظرها: 7
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 13 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "crusader"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12126 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16179 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13148 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22253 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17197 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17191 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16183 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19226 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18212 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7852 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13154 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15214 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24350 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07119 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24386 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16262 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.58968 بازدید
...