کاربر "crusader"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سعید
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "crusader"

امتیاز: 62 امتیاز (رتبه #170)
سوال ها: 15 (6 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط crusader ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط crusader ›
نظرها: 5
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 9 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "crusader"

+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.2515 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 232 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.2634 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.6653 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.384 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.57154 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1873 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2397 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31145 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.71341 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1571 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1154 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23116 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1788 بازدید
...