کاربر "crusader"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سعید
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "crusader"

امتیاز: 97 امتیاز (رتبه #154)
سوال ها: 23 (6 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط crusader ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط crusader ›
نظرها: 7
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 14 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "crusader"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12229 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18358 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14280 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25508 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19387 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18364 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17341 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21422 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2415 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.651,345 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1209 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15344 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28645 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09233 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37924 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17432 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.561,413 بازدید
...