کاربر "crusader"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سعید
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "crusader"

امتیاز: 82 امتیاز (رتبه #160)
سوال ها: 23 (6 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط crusader ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط crusader ›
نظرها: 7
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 12 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "crusader"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16106 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2143 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16117 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28204 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21157 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2146 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17124 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25194 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22174 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.69560 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17135 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18192 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28299 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08100 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22263 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18231 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.59738 بازدید
...