کاربر "saam"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "saam"

امتیاز: 15 امتیاز (رتبه #462)
سوال ها: 4تمام سوال های پرسیده شده توسط saam ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط saam ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "saam"

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 7.214,859 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13269 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.531,085 بازدید
+1 رأی
6 جواب میانگین بازدید روزانه 0.851,764 بازدید
...