کاربر "Xersha"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Xersha"

امتیاز: 5 امتیاز (رتبه #991)
سوال ها: 2تمام سوال های پرسیده شده توسط Xersha ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط Xersha ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Xersha"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12146 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44579 بازدید
...