کاربر "رونین"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی: ساری
وب سایت: www.raed.mihanblog.com
درباره: لیسانس مهندس کامپیوتر- نرم افزار
 فوق لیسانس مهندسی عمران - راه و ترابری
دانشجوی دکترا مدیریت استراتژیک

فعالیت های "رونین"

امتیاز: 7,838 امتیاز (رتبه #2)
سوال ها: 11 (4 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط رونین ›
جواب ها: 357 (129 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط رونین ›
نظرها: 61
رأی های داده شده: 183 سوال, 10 جواب
رأی های داده شده: 190 رأی مثبت, 3 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 608 رأی مثبت, 7 رأی منفی

فعالیت های اخیر "رونین"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12182 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22330 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.81,202 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4655 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43694 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09151 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.43,904 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.941,533 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3485 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14290 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08123 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 36.3569,898 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.334,483 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18350 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 23,871 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.364,575 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05103 بازدید
...