کاربر "رونین"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی: ساری
وب سایت: www.raed.mihanblog.com
درباره: لیسانس مهندس کامپیوتر- نرم افزار
 فوق لیسانس مهندسی عمران - راه و ترابری
دانشجوی دکترا مدیریت استراتژیک

فعالیت های "رونین"

امتیاز: 7,838 امتیاز (رتبه #2)
سوال ها: 11 (4 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط رونین ›
جواب ها: 357 (129 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط رونین ›
نظرها: 61
رأی های داده شده: 183 سوال, 10 جواب
رأی های داده شده: 190 رأی مثبت, 3 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 608 رأی مثبت, 7 رأی منفی

فعالیت های اخیر "رونین"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11187 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21338 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.831,360 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41710 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4699 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09156 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.364,119 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.061,854 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3518 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14307 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07127 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 35.9673,615 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.214,523 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18365 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.994,084 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.274,674 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05110 بازدید
...