0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (505 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
کدی که بشه از روی تاریخ تولد ،سن دقیق شامل (سال، ماه و روز ) را در C# حساب کند

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (10 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
string[] datenow = txtdatenow.Text.ToString().Split('/'); // ذخیره تاریخ روز

string[] datetavalod = txtdatetavalod.Text.ToString().Split('/');// ذخیره تاریخ تولد

lblsen.Text = (int.Parse(datenow[0].ToString()) - int.Parse(datetavalod[0].ToString())).ToString() + "سال " +        (int.Parse(datenow[1].ToString()) - int.Parse(datetavalod[1].ToString())).ToString() + "ماه " + (int.Parse(datenow[2].ToString()) - int.Parse(datetavalod[2].ToString())).ToString() + "روز "; 

//محاسبه سن

سوالات مشابه

+1 امتیاز
2 پاسخ 911 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 321 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 3.9هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در گوناگون توسط SAMIRA (7.1هزار امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 457 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 406 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 264 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 623 بازدید
سوال شده 5 سال قبل در برنامه نویسی توسط alinaseri (0 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 537 بازدید
...