+2 امتیاز
قبل در گوناگون توسط (7.1هزار امتیاز)
آیا امکان تغییر تاریخ تولد شناسنامه در اداره ثبت احوال وجود دارد؟ مثلا آیا میشه سن رو چند سال بزرگ و یا کوچک تر تغییر داد؟ با چه شرایطی این کار امکان پذیر است؟

1 پاسخ

+4 امتیاز
قبل توسط (7.8هزار امتیاز)
برابر ماده واحده حفظ واعتبار اسناد سجلی مصوب مجلس شورای اسلامی تغییر تاریخ تولد ممنوع گردیده است.

فقط تبصره ای هست که  صاحب شناسنامه تنها یکبار در طول عمر و در صورتیکه اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون ذیربط بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح نماید .

اشخاص می توانند در صورتی که سن واقعی آنان با تاریخ تولد مندرج در اسناد سجلی و شناسنامه بیش از پنج سال اختلاف داشته باشد درخواست اصلاح تاریخ تولد خود را بنمایند .

هر یک از اشخاص زیر که خواهان اصلاح تاریخ تولد خود می باشند می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود اقدام نمایند .

1- اشخاص 18 سال به بالا .

2- اشخاص کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند .

3- پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال .
قیم و وصی برای افراد تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد .
قبل توسط (7.1هزار امتیاز)
مثلا میشه پدری چند سال سنش رو بزرگتر کند تا  به 60 سال تغییر کنه  تا از قانون معافیت سربازی برا  تک پسره خانواده استفاده کنه
قبل توسط (7.8هزار امتیاز)
نه ابدا همچین کاری نمیشه کرد.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 358 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 1.5هزار بازدید
سوال شده 9 سال قبل در گوناگون توسط ازاد (14 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 372 بازدید
0 امتیاز
4 پاسخ 152هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 5.0هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4.5هزار بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 166 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3.0هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 274 بازدید
...