کاربر "arsam"

زمان عضویت: 9 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: آرسام مراقی
محل زندگی: قزوین
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "arsam"

امتیاز: 23 امتیاز (رتبه #416)
سوال ها: 13تمام سوال های پرسیده شده توسط arsam ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط arsam ›
نظرها: 5
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 4 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "arsam"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11323 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14410 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09257 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32942 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24730 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05190 بازدید
–1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07250 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07247 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11373 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.321,136 بازدید
...