0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

خطای java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space چه مواقعی رخ می دهد و چه معنی دارد؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

خطای java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space بدین معنی است که حافظه Heap در JVM پر شده است و برای اشیاء ایجاد شده جدید فضا وجود ندارد. برای رفع این مشکل باید مقدار maximum حافظه Heap را با استفاده از پارامتر زیر بالا ببرید (برای مثال 2 GB):

-Xmx2g

پارامتر -Xms نیز می تواند مقدار اولیه حافظه Heap را مشخص کند.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 476 بازدید
0 امتیاز
3 پاسخ 655 بازدید
سوال شده 10 سال قبل در برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1.1هزار امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 2.1هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1.1هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 755 بازدید
سوال شده 9 سال قبل در برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1.1هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 443 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 731 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 333 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 462 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 269 بازدید
...