0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

در زمان اجرای یک پروژه Play Framework با دستور activator start پیغام خطای زیر نمایش داده می شود:

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning: INFO: os::commit_memory(0x00000000d5550000, 715849728, 0) failed; error='Cannot allocate memory' (errno=12)
#
# There is insufficient memory for the Java Runtime Environment to continue.
# Native memory allocation (mmap) failed to map 715849728 bytes for committing reserved memory.

مشکل از کجاست؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

این خطا بدلیل کمبود حافظه رم برای تخصیص به jvm است. برای حل مشکل می توان با استفاده از پارامتر mem به activator میزان حافظه ای را که می تواند در اختیار بگیرد را مشخص کرد (به مگابایت):

activator -mem 512 start

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 375 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 354 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 527 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 284 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 370 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 475 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 320 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 560 بازدید
سوال شده 9 سال قبل در برنامه نویسی توسط ftmh (7 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 677 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 181 بازدید
سوال شده 9 سال قبل در برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1.1هزار امتیاز)
...