کاربر "Mr Ali"

زمان عضویت: 4 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Mr Ali"

امتیاز: 12 امتیاز (رتبه #510)
سوال ها: 2 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Mr Ali ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط Mr Ali ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 55 سوال, 27 جواب
رأی های داده شده: 82 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Mr Ali"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3341 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2936 بازدید
...