کاربر "Solmaz"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Solmaz"

امتیاز: 30 امتیاز (رتبه #315)
سوال ها: 4تمام سوال های پرسیده شده توسط Solmaz ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط Solmaz ›
نظرها: 2
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 4 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Solmaz"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1216 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07164 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی
...