کاربر "J.Akbari"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "J.Akbari"

امتیاز: 30 امتیاز (رتبه #313)
سوال ها: 3تمام سوال های پرسیده شده توسط J.Akbari ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط J.Akbari ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 3 سوال, 10 جواب
رأی های داده شده: 13 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 4 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "J.Akbari"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28443 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28455 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.721,190 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37690 بازدید
...