+1 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (74 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن قبل توسط
در کنار سوال تعداد جواب ها در سه رنگ مختلف مشخص شده، این رنگ ها چه معنی می دهد؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (105 امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

رنگ قرمز = به سوال جوابی داده نشده است

رنگ آبی = سوال جوابی دارد ولی سوال کننده هیچ کدام از جواب ها را بعنوان بهترین جواب انتخاب نکرده است

رنگ سبز = سوال کننده یکی از جواب ها را بعنون بهترین جواب برای این سوال انتخاب کرده است

رنگ زرد = سوال بدلیل تکراری بودن یا مطلب آموزشی بودن بسته شده است و امکان جواب دادن برای آن وجود ندارد

سوالات مشابه

+2 امتیاز
1 پاسخ 337 بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ 487 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 445 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 580 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 495 بازدید
...