کاربر "majidmoghadam"

زمان عضویت: 5 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی: مجید مقدم
محل زندگی: مشهد مقدس
وب سایت: majidmoghadam.ir
درباره:

فعالیت های "majidmoghadam"

امتیاز: 0 امتیاز
سوال ها: 3تمام سوال های پرسیده شده توسط majidmoghadam ›
جواب ها: 3تمام جواب های ارائه شده توسط majidmoghadam ›
نظرها: 3
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "majidmoghadam"

+2 رأی
8 جواب میانگین بازدید روزانه 1.593,493 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3818 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.4330 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9130 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6551 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6459 بازدید
...