کاربر "majidmoghadam"

زمان عضویت: 11 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی: مجید مقدم
محل زندگی: مشهد مقدس
وب سایت: majidmoghadam.ir
درباره:

فعالیت های "majidmoghadam"

امتیاز: 5 امتیاز (رتبه #868)
سوال ها: 4تمام سوال های پرسیده شده توسط majidmoghadam ›
جواب ها: 3تمام جواب های ارائه شده توسط majidmoghadam ›
نظرها: 3
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "majidmoghadam"

+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6844 بازدید
+2 رأی
14 جواب میانگین بازدید روزانه 2.245,384 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3984 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2760 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46109 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3392 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2779 بازدید
...