کاربر "majidmoghadam"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
نام و نام خانوادگی: مجید مقدم
محل زندگی: مشهد مقدس
وب سایت: majidmoghadam.ir
درباره:

فعالیت های "majidmoghadam"

امتیاز: 5 امتیاز (رتبه #1,020)
سوال ها: 4تمام سوال های پرسیده شده توسط majidmoghadam ›
جواب ها: 3تمام جواب های ارائه شده توسط majidmoghadam ›
نظرها: 3
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "majidmoghadam"

+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23234 بازدید
+2 رأی
22 جواب میانگین بازدید روزانه 3.8312,858 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3358 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17197 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26312 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21267 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31389 بازدید
...