کاربر "majidmoghadam"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی: مجید مقدم
محل زندگی: مشهد مقدس
وب سایت: majidmoghadam.ir
درباره:

فعالیت های "majidmoghadam"

امتیاز: 5 امتیاز (رتبه #964)
سوال ها: 4تمام سوال های پرسیده شده توسط majidmoghadam ›
جواب ها: 3تمام جواب های ارائه شده توسط majidmoghadam ›
نظرها: 3
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "majidmoghadam"

+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25152 بازدید
+2 رأی
21 جواب میانگین بازدید روزانه 3.339,763 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24180 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15116 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28213 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21175 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24202 بازدید
...