کاربر "tik taak"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
نام و نام خانوادگی: آرمین تویی اف ام
محل زندگی: ٱمریکا
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "tik taak"

امتیاز: 14 امتیاز (رتبه #508)
سوال ها: 6 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط tik taak ›
جواب ها: 3تمام جواب های ارائه شده توسط tik taak ›
نظرها: 3
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "tik taak"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0599 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09182 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.571,227 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0367 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05104 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05116 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0358 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0353 بازدید
0 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1207 بازدید
...