کاربر "tik taak"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
نام و نام خانوادگی: آرمین تویی اف ام
محل زندگی: ٱمریکا
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "tik taak"

امتیاز: 14 امتیاز (رتبه #531)
سوال ها: 6 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط tik taak ›
جواب ها: 3تمام جواب های ارائه شده توسط tik taak ›
نظرها: 3
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "tik taak"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05111 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08193 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.581,415 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0493 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05116 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06146 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0363 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0361 بازدید
0 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09221 بازدید
...