کاربر "tik taak"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
نام و نام خانوادگی: آرمین تویی اف ام
محل زندگی: ٱمریکا
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "tik taak"

امتیاز: 14 امتیاز (رتبه #516)
سوال ها: 6 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط tik taak ›
جواب ها: 3تمام جواب های ارائه شده توسط tik taak ›
نظرها: 3
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "tik taak"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05101 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08184 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.571,271 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0374 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05108 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05121 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0359 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0255 بازدید
0 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1212 بازدید
...