+1 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (1.1هزار امتیاز)
بسته شده قبل توسط

نظر دادن به یک سوال یا جواب چه کاربردی دارد و در چه مواقعی بهتر است نظر بدهیم. رای مثبت دادن به یک نظر چه سودی دارد؟

ببندید با توجه به این نکته: راهنمای کاربران می باشد.

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

نظر دادن در موارد زیر کاربرد دارد:

  • گرفتن اطلاعات اضافی درباره سوال یا جواب.
  • افزودن اطلاعات تکمیلی به سوال یا جواب.
  • ارتباط با سوال کننده یا جواب دهنده.
  • و ...

کلا از نظر دادن برای بیان اطلاعات پیرامون سوال یا جواب استفاده می شود، معمولا نظرها بار دانشی و اطلاعاتی ندارند. نکته مهم این است که در صورتی که نظر شما حاوی اطلاعات تکمیلی برای سوال یا جواب شما است بهتر است آن قسمت تکمیلی را به سوال یا جواب خود منتقل کنید و در نظر خود فقط قسمتی را که برای ارتباط با سایر کاربران است نگه داده شود.

قابلیت رای مثبت دادن به نظر این امکان را به کاربران می دهد که در صورت مشاهده یک نظر که مفید بوده است و اطلاعات تکمیلی به سوال یا جواب اضافه کرده است، آن را مورد توجه کاربران دیگر قرار دهند.

رای مثبت به یک نظر هیچ امتیاز مثبتی برای نظر دهنده نخواهد داشت در صورت تعدد آرای مثبت برای یک نظر به کاربر نظر دهنده مدال (پس از افزوده شدن قابلیت مدال به سایت) داده خواهد شد.

تمام کاربران عضو می توانند به نظرهای سایت رای بدهند و هیچ سقف امتیازی برای این کار وجود ندارد.

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 436 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 385 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 248 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 653 بازدید
...