+1 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (951 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
به هر حال به انگلیسی چی میشه؟

3 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط

Anyway

می توانی برای کلمه هایی که پیدا نمیشه از گوگل سرچ کنی

+1 امتیاز
قبل توسط (130 امتیاز)
anyway یا by the way
0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

however هم در حالتی صفت معنی به هر حال می دهد:

The book is expensive; however, it's worth it.

 

سوالات مشابه

0 امتیاز
2 پاسخ 1.5هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 3.1هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 752 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 16.9هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.0هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1.1هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 30.9هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
...