کاربر "barabadi76"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سید جواد برآبادی
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "barabadi76"

امتیاز: 951 امتیاز (رتبه #27)
سوال ها: 16 (9 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط barabadi76 ›
جواب ها: 35 (13 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط barabadi76 ›
نظرها: 9
رأی های داده شده: 2 سوال, 9 جواب
رأی های داده شده: 11 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 84 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "barabadi76"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.59144 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23369 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 8.6715,349 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3482 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.162,013 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.831,407 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0582 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار گوناگون
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.621,187 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17341 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.482,914 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 3.26,140 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25484 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 29.6358,749 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.48944 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18364 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0489 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37817 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0599 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05104 بازدید
...