کاربر "barabadi76"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سید جواد برآبادی
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "barabadi76"

امتیاز: 951 امتیاز (رتبه #28)
سوال ها: 16 (9 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط barabadi76 ›
جواب ها: 35 (13 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط barabadi76 ›
نظرها: 9
رأی های داده شده: 2 سوال, 9 جواب
رأی های داده شده: 11 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 84 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "barabadi76"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.4576 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23331 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 9.0114,019 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32447 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.151,739 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.791,163 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0469 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار گوناگون
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.661,114 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19325 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.342,358 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 3.165,375 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24408 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 30.8654,560 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47834 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17305 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0479 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38751 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0596 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0597 بازدید
...