کاربر "barabadi76"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سید جواد برآبادی
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "barabadi76"

امتیاز: 951 امتیاز (رتبه #28)
سوال ها: 16 (9 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط barabadi76 ›
جواب ها: 35 (13 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط barabadi76 ›
نظرها: 9
رأی های داده شده: 2 سوال, 9 جواب
رأی های داده شده: 11 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 84 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "barabadi76"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.26112 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23343 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 8.9114,388 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32454 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.161,822 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.811,239 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0471 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار گوناگون
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.651,142 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18332 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.412,555 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 3.25,623 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24432 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 30.655,867 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.48870 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17320 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0584 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38762 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0597 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05100 بازدید
...