تفاوت lonely و alone چیست؟

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.59529 بازدید

چه تفاوتی بین دو کلمه ی lonely و alone در کاربردشان است؟

سوال 2 سال قبل در تالار علم و دانش توسط sina-z (1,347 امتیاز)

1 جواب

+1 رأی

Lonely

زمانی که میخواهید احساس ناراحتی رو بیان کنید

Sick and lonely for home

Alone

صرفا زمانی که جدا بودن از جمع منظور است

He lives alone

جفتشون صفت هستند

اما alone در نقش قید هم میاد

جواب 2 سال قبل توسط HA (346 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.71,969 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25322 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.49627 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37383 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.57704 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36511 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.762,508 بازدید
سوال 3 سال قبل در تالار علم و دانش توسط شاکر (685 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.781,132 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.484,771 بازدید
سوال 8 سال قبل در تالار علم و دانش توسط mp (6,987 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.55168 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...