0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (0 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن قبل توسط
معادل فارسیش رو میخواستم
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
به این سوال نگاهی بندازید:
https://javabyab.com/19887/

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 4.6هزار بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ 3.2هزار بازدید
سوال شده 11 سال قبل در علم و دانش توسط SAMIRA (7.1هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 926 بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ 1.9هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 566 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 406 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 1.6هزار بازدید
...