0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (7.0هزار امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط
اصطلاح فوت آب به انگلیسی چی میشه؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (7.0هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
inside out" Meaning:You know something inside out, which means you know it very well. البته مفهوم پشت و رو هم میده

سوالات مشابه

0 امتیاز
3 پاسخ 7.6هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 784 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 31.0هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2.9هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4.4هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 3.1هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4.3هزار بازدید
+2 امتیاز
3 پاسخ 13.8هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 9.4هزار بازدید
...