0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (7.1هزار امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط
کلید میانبر برای save as در مرورگر IEچیه؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (7.0هزار امتیاز)
ctrl+S برای save as  در IE می توان استفاده نمود
قبل توسط (1.3هزار امتیاز)
ترجیح میدم روی این قسمت بحثی نکنم ....
چون تو هر نسخه ازیک برنامه هزارتا چیز تغییر میکنه ....
قبل توسط (7.1هزار امتیاز)
+1
آره تو نسخه های مختلف فرق میکنه تو نسخه8 جواب نمیده ولی در نسخه 10 درسته

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 1.6هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.5هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3.3هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 363 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 589 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 779 بازدید
...