کاربر "Milad"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: میلاد محمدی
محل زندگی: تهران
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Milad"

امتیاز: 1,298 امتیاز (رتبه #18)
سوال ها: 109 (72 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Milad ›
جواب ها: 62 (9 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Milad ›
نظرها: 163
رأی های داده شده: 134 سوال, 172 جواب
رأی های داده شده: 293 رأی مثبت, 13 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 178 رأی مثبت, 4 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Milad"

+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06123 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.681,706 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38909 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08187 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11268 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0384 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21528 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.912,261 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31779 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11266 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2513 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16400 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38978 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09230 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05118 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21532 بازدید
...