+1 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (7.0هزار امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط
کلید میانبر back , forward در گوگل کروم کدام است؟

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (7.0هزار امتیاز)
 
بهترین پاسخ
دکمه های Alt+left Arrow  برای  back , دکمه های Alt+right Arrow  برای  forward  می باشد

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 4.9هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3.3هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 422 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 501 بازدید
...