0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (0 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
create table table_name
(column_1 number(10),
column_2 number(10))

partition by range(column_2 )
(
partition part1 values less than(1000),
partition part1 values less than(2000),
partition part1 values less than(maxvalue)
);

خطا به روز رسانی column_2 به صورتی که از part1 به part2 منتقل شود

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 873 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 337 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 832 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 723 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 498 بازدید
...