کاربر "java_"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "java_"

امتیاز: 684 امتیاز (رتبه #35)
سوال ها: 69 (28 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط java_ ›
جواب ها: 37 (4 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط java_ ›
نظرها: 19
رأی های داده شده: 12 سوال, 87 جواب
رأی های داده شده: 99 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 81 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "java_"

+1 رأی
2 جواب 149 بازدید
0 رأی
0 جواب 57 بازدید
0 رأی
1 جواب 62 بازدید
0 رأی
0 جواب 41 بازدید
...