+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (7.2هزار امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط

در پایگاه داده یک فیلد جدول از نوع NUMBER(1( می باشد، که همیشه مقدار صفر یا یک در آن است، می خواهیم اگر این مقدار صفر بود آن را یک کنیم و اگر یک بود آن را یک کنیم . یعنی چیزی شبیه به این:

update otp set 
(case ENABLED
when 0 then ENABLED=1
when 1 then ENABLED=0
end) where OTP_ID=1;

که البته این کد کار نمی کند!!

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (7.2هزار امتیاز)
 
بهترین پاسخ

تشکر از همگی! ولی با یه کم تغییر جوابم را پیدا کردم:

UPDATE otp
  SET enabled = (CASE enabled
           WHEN 0
            THEN 1
           WHEN 1
            THEN 0
         END)
 WHERE otp_id = 1;

 

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 710 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 300 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 864 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 380 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 502 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 875 بازدید
...