0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (1.0هزار امتیاز)
non trivial در زبان انگلیسی چه معنی دارد؟

2 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
می تونه چیز با اهمیت و با ارزش هم معنی بده.
0 امتیاز
قبل توسط (4.9هزار امتیاز)
به معنی غیر بدیهی

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 1.6هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 937 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 955 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1.0هزار بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ 5.4هزار بازدید
+1 امتیاز
3 پاسخ 2.3هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 889 بازدید
+3 امتیاز
3 پاسخ 2.5هزار بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 1.6هزار بازدید
...