0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (0 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

من برنامه ای در محیط نت بینز با زبان جاوا نوشتم در زمینه کلاود کامپیوتینگ و فایل های کتابخانه کلاود سیم را هم اضافه کردم و میدانم چطور فال های کتابخانه را اضافه می شود کرد در محیط نت بینز.

ولی برای تغییر در برنامه ام و اینکه میخواستم از فایل بخوانم و بنویسم از ایمپورت های معمولی که قبلا هم در برنامه های جاوایی که نوشتم در محیط jcreator استفاده کردم ولی پیغام های خطای زیر را در استفاده از کلاسهای تعریف شده جاوا به من می دهد و منظورش اینطور که فهمیدم این است که مشکل در تعریف پکیج یا کتابخانه های جاوا است که درست استفاده نکردم.

خیلی برام مهمه که سریع درستش کنم. دو هفته دیگه دفاع ارشدم هستش و این مشکل یکدفعه پیش اومده و باید درستش کنم و به استاد راهنمام نشونش بدم.

راستی من اول برنامم اینطوری تعریف کردم پکیج کلاود سیمو ولی برای جاوا نمیدونستم چطوری باید تعریف کنم که تو نت بینز بشناسش.

package org.cloudbus.cloudsim.examples;

import java.io.*;
import java.text.DecimalFormat;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Calendar;
import java.util.LinkedList;
import java.util.List;
import java.lang.String;
import java.util.*;


import org.cloudbus.cloudsim.Cloudlet;
import org.cloudbus.cloudsim.CloudletSchedulerSpaceShared;
import org.cloudbus.cloudsim.Datacenter;
import org.cloudbus.cloudsim.DatacenterBroker;
import org.cloudbus.cloudsim.DatacenterCharacteristics;
import org.cloudbus.cloudsim.Host;
import org.cloudbus.cloudsim.Log;
import org.cloudbus.cloudsim.Pe;
import org.cloudbus.cloudsim.Storage;
import org.cloudbus.cloudsim.UtilizationModel;
import org.cloudbus.cloudsim.UtilizationModelFull;
import org.cloudbus.cloudsim.Vm;
import org.cloudbus.cloudsim.VmAllocationPolicySimple;
import org.cloudbus.cloudsim.VmSchedulerSpaceShared;
import org.cloudbus.cloudsim.core.CloudSim;
import org.cloudbus.cloudsim.provisioners.BwProvisionerSimple;
import org.cloudbus.cloudsim.provisioners.PeProvisionerSimple;
import org.cloudbus.cloudsim.provisioners.RamProvisionerSimple;

*********************************

مثلا تو این تیکه کد پیغام زیر میاد:

try{
  FileReader f1=new FileReader(filename);
  BufferedReader reader=new BufferedReader(f1);
   s=reader.readLine();
   while(s!=null){
    vorudi[H] = s ;
    H++ ;
    n++ ;
    s=reader.readLine();
   }
   reader.close();
   }
   catch(FileNotFoundException e){
  System.out.println("unable to open"+filename);
 }
 catch(IOException e){
  System.out.println("unable to close"+filename);
  }

خطای زیر را در خط BufferedReader میده:

no suitable constructor found for BufferedReader(java.io.FileReader)
  constructor java.io.BufferedReader.BufferedReader(java.io.Reader) is not applicable
   (actual argument java.io.FileReader cannot be converted to java.io.Reader by method invocation conversion)
  constructor java.io.BufferedReader.BufferedReader(java.io.Reader,int) is not applicable
   (actual and formal argument lists differ in length)
----
(Alt-Enter shows hints)

خطای زیر را در دو خط catch میده:

incompatible types
 required: java.lang.Throwable
 found:  java.io.FileNotFoundException
----
(Alt-Enter shows hints

///////////////////////////////////////

خواهش میکنم لطفا سریع جواب بدید.

ممنون

قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
الان دقیقا مشکل چیه؟
قبل توسط (0 امتیاز)
الآن دیگه هیچی ممنون
فقط کمی توضیح دادم که اگه کس دیگه ای شبیه این مشکلو داشت بیشتر دقت کنه.
بازم ممنون از پاسختون

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 1.5هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 242 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 17 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 417 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 664 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 662 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 515 بازدید
...