کاربر "linux unix_539525248"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "linux unix_539525248"

امتیاز: 30 امتیاز (رتبه #317)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط linux unix_539525248 ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط linux unix_539525248 ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "linux unix_539525248"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.71,422 بازدید
...