0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (308 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
آیا api هست که بتوان به زبان فارسی صدا را به متن تبدیل کرد؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (479 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

سلام شما میتونید از فایل کتابخونه ای getflourish  برای Speech to text (Stt ) استفاده کنید .

import com.getflourish.stt.*;
 
STT stt;
String result;
 
void setup ()
{
 size(600, 200);
 // Init STT with default manual record mode
 String key = "YOUR API KEY";
 stt = new STT(this, key);
 stt.enableDebug();
 stt.setLanguage("en"); 
 
 // Some text to display the result
 textFont(createFont("Arial", 24));
 result = "Say something!";
}
 
void draw ()
{
 background(0);
 text(result, mouseX, mouseY);
}
 
// Method is called if transcription was successfull 
void transcribe (String utterance, float confidence) 
{
 println(utterance);
 result = utterance;
}
 
// Use any key to begin and end a record
public void keyPressed () {
 stt.begin();
}
public void keyReleased () {
 stt.end();
}

در این لینک می تونید مثال ها و راهنماهاشو پیدا کنید.

قبل توسط (308 امتیاز)
سلام ممنون ولی این کتابخانه برای زبان انگلیسی می باشد ایا برای زبان فارسی هم هست

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 314 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.5هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 252 بازدید
+1 امتیاز
3 پاسخ 1.2هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 403 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 210 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 322 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 30 بازدید
...