0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (308 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط
من  مشغول طراحی سایت درباره دارو های گیاهی هستم موجودیت های من دارو و بیماری و نسخه می باشند و مطابق با هر بیماری من چند نوع دارو که برای بیمار تجویز می شود در جدول نسخه ذخیره میکنم (با استفاده از کلید خارجی) اگر کاربر بیماری را جستجو کند می توانم با استفاده از جدول نسخه دارو های آن بیماری را بازیابی کنم ولی نمی دانم برای جستجو دارو ها چکار کنم یعنی جستجو من بر اساس ستون بیماری هاست شاید کاربر بخواهد خاصیت یک دارو را بداند از چه روشی در هایبرنت استفاده کنم؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

اگر رابطه بین Entity های دارو و بیماری many to many یا one to many است، باید با استفاده از HQL بین دو Entity، دارو و بیماری join بزنید (شبیه این کار در JPA) یه چیزی شبیه این:

select a from Author as a join a.Book as ab where ab.AuthorId like '%"hello"%';

اما اگر رابطه many to one است می توانید با dot بر روی property مورد نظر خود شرط بگذارید.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 373 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 751 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 376 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.7هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.5هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3.3هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 959 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 456 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 293 بازدید
...