0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (204 امتیاز)
امکان اتصال به دیتابیس اوراکل وجود ندارد
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
+1
لطفا بیشتر توضیح دهید. چه پیغام خطایی دریافت می کنید؟ چگونه می خواهید به اوراکل وصل شوید؟

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (204 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

برای اطلاع از بالا بودن دیتابیس اوراکل بررسی دو موضوع اهمیت دارد:

1) بالا بودن دیتابیس

2)بالا بودن listener

برای این منظور اینگونه باید عمل کنیم در cmd دستور زیر را وارد نمایید تا از بالا بودن listener آگاه شوید:

telnet database-IP 1521

در صورتی که بشما پیغام خطا برگرداند باید به سرور دیتابیس با پروتکل ssh متصل شوید و مراحل زیر را در آنجا ادامه دهید:

root# su - oracle

oralce$ sqlplus / as sysdba

در صورتی که در پاسخ دستور زیر مقدار زیر نشان داده شد مشخص است که دیتابیس پایین است:

SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Sun May 25 11:11:54 2014

Copyright (c) 1982, 2009, Oracle. All rights reserved.

Connected to an idle instance.

SQL>

و باید دستور زیر را وارد نمایید:

SQL> startup

با اجرای دستور زیر از بالا آمدن دیتابیس اطمینان حاصل کنید:

SQL> select * from dual;

خروجی این دستور:

D

-

X

اگر هنوز جواب دستور telnet database_IP 1521 پیغام خطا می باشد باید از بالابودن listener بررسی شود. برای این منظور دستورات زیر را وارد کنید:

oracle$ lsnrctl status

خروجی این دستور وضعیت listener را مشخص میکند. اگر پیغامی شبیه:

(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=XXXX)(PORT=1521))) Services Summary... Service 
"XXXX" has 1 instance(s). Instance "XXXX", status READY, has 1 handler(s) for this 
service... Service "XXXX" has 1 instance(s). Instance "XXXX", status READY, has 1 
handler(s) for this service... The command completed successfully

بود Listener بالاست ولی اگر پیغامی شبیه

TNS-12541: TNS:no listener

TNS-12560: TNS:protocol adapter error

TNS-00511: No listener

Linux Error: 111: Connection refused

بود listener پایین است و باید بادستور زیر آن را بالا آورد

oracle$ lsnrctl start

گاهی ممکن است listener بااین دستور بالا نیاید در این هنگام با تکرار stop و start کردن آن ممکن بالا بیاید و یا با kill کردن کلیه processهایی که روی پورت 1521 گوش میدهند (lsof -i :1521)

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 957 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1.0هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 379 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 433 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.7هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3.3هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 584 بازدید
...