0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (7.0هزار امتیاز)
به چه کسی می گویند محرم رضاعی و این محرمیت چه شرایطی دارد؟

2 پاسخ

+3 امتیاز
قبل توسط (4.9هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

هنگامى که زنی بچّه‌اى را با شرایطى شیر دهد آن بچّه به افرادی محرم مى‌شود. چون این محرمیت از طریق شیر دادن (رضاع) است به آن محرمیت رضاعی می‌گویند.

شرایطش را می‌توانید از رساله مرجع تقلیدتان مطالعه کنید.

اگر شیعه هستید:

فهرست مراجع تقلید شیعه

برای نمونه:

احکام شیر دادن

و شرایط شیر دادنى که سبب محرم شدن است، از رساله آیت الله مکارم شیرازی

0 امتیاز
قبل توسط (20 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
زمانی که بچه از کسی غیر از مادر خود شیر می خورد.

سوالات مشابه

+1 امتیاز
0 پاسخ 498 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 45 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 195 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4.4هزار بازدید
سوال شده 4 سال قبل در علم و دانش توسط rashed (5 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 16.9هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.0هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 272 بازدید
سوال شده 5 سال قبل در علم و دانش توسط sina-z (1.3هزار امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 384 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 435 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.7هزار بازدید
سوال شده 8 سال قبل در علم و دانش توسط mp (7.0هزار امتیاز)
...