کاربر "nima966"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "nima966"

امتیاز: 5 امتیاز (رتبه #934)
سوال ها: 3تمام سوال های پرسیده شده توسط nima966 ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط nima966 ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "nima966"

+1 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4478 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0789 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21271 بازدید
...