چگونه می توان در جاوا فهمید یک رشته حداقل حاوی یک عدد است؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.09280 بازدید

چگونه می توان در جاوا فهمید یک رشته حداقل حاوی یک عدد است؟

سوال 8 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط مسافر (912 امتیاز)

2 جواب

+3 رأی
 
بهترین جواب

راه 1) استفاده از regex:

public static boolean hasDigit(String str)
{
	if(str == null)
	{
		return false;
	}
	return str.matches(".*\\d.*");
}

راه 2) استفاده از Character.isDigit:

public static boolean hasDigit(String str)
{
	if(str != null)
	{
		for(char c : str.toCharArray())
		{
			if(Character.isDigit(c))
			{
				return true;
			}
		}
	}
	return false;
}
جواب 8 سال قبل توسط mofarn (1,432 امتیاز)
انتخاب شده در 8 سال قبل توسط مسافر
+1 رأی

با استفاده از Regular expression زیر نیز می توان این کار را کرد:

String regex = "(.)*(\\d)(.)*";      
Pattern pattern = Pattern.compile(regex);
String input = "TEST";
Matcher matcher = pattern.matcher(input);
boolean isMatched = matcher.matches();
جواب 8 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (959 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29789 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51,174 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13370 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31685 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21526 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.761,887 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07170 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2750 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28462 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.361,255 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...