0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (0 امتیاز)
سلام

نیاز دارم که رشته ای را از اول پیمایش کنم تا به موارد مورد نظر برسم

به این ترتیب

۱-از اول رشته پیمایش شود و به هر کلمه فارسی که رسید اون رو جدا کنه و جای دیگه ذخیره کنه

۲- در رشته وقتی به یک کلمه خاص رسیدیم، اون کلمه از رشته حذف بشه

ممنونم

2 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (347 امتیاز)
شما میتونید از مجموعه متد های replace در جاوا استفاده کنید.

برای پیدا کردن کلمه فارسی احتمالا بشه با regex ها انجامش داد.
0 امتیاز
قبل توسط (693 امتیاز)

اگر نیاز به پیمایش حرفه ای دارید برای انجام اینکار میتونید از antlr استفاده کنید . antlr یک پارسر متن است .

 

یک فایل T.g با محتوای زیر درست می کنید

grammar T;

parse
 : line+ EOF
 ;

line
 : key KEY value eol 
   {System.out.printf("key='\%s', value='\%s'\n", $key.text, $value.text);}
 ;

value
 : any_except_newline*
 ;

key
 | KEY
 ;

any_except_newline
 | KEY
 | WORD
 | ANYCHAR
 ;

eol
 : NEWLINE
 | EOF
 ;


KEY  : 'jedlab';
WORD  : ('a'..'z' | 'A'..'Z')+;
NEWLINE : '\r'? '\n' | '\r';
SPACE  : (' ' | '\t') {$channel=HIDDEN;};
ANYCHAR : .; 

فایل Main.java

import org.antlr.runtime.*;

public class Main {
 public static void main(String[] args) throws Exception {
  String source = 
    "this is jedlab.\n" + 
    "this is another jedlab!";
  TLexer lexer = new TLexer(new ANTLRStringStream(source));
  TParser parser = new TParser(new CommonTokenStream(lexer));
  parser.parse();
 }
}

 

و در نهایت اجراش می کنید

java -cp antlr-3.3.jar org.antlr.Tool T.g
javac -cp antlr-3.3.jar *.java
java -cp .:antlr-3.3.jar Main

به جای کلمه ی jedlab در فایل T.g کلمه ای که می خواهید را قرار دهید .

سوالات مشابه

0 امتیاز
2 پاسخ 397 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 521 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2.4هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 265 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2.0هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 946 بازدید
سوال شده 10 سال قبل در برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1.1هزار امتیاز)
...