کاربر "mahdi-mortazavi"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: مهدی مرتضوی
محل زندگی: رشت
وب سایت: www.lopro.ir
درباره: UI / UX Designer

فعالیت های "mahdi-mortazavi"

امتیاز: 59 امتیاز (رتبه #212)
سوال ها: 11 (2 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط mahdi-mortazavi ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط mahdi-mortazavi ›
نظرها: 3
رأی های داده شده: 2 سوال, 9 جواب
رأی های داده شده: 11 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 9 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "mahdi-mortazavi"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.562,390 بازدید
+3 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15414 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1265 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 1.585,665 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.383,885 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51,425 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18496 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23712 بازدید
...